bet365 soccer Bấm để vào trang web chính thức

Các chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA

Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh: Đạt chuẩn kiểm định AUN-QA năm 2019

Chương trình đào tạo Cử nhân Tài chính ngân hàng: Đạt chuẩn kiểm định AUN-QA năm 2019

Chương trình đào tạo Cử nhân Công nghệ thông tin: Đạt chuẩn kiểm định AUN-QA năm 2019

Chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Anh: Đạt chuẩn kiểm định AUN-QA năm 2019

Chương trình đào tạo Cử nhân Kế toán: Đạt chuẩn kiểm định AUN-QA năm 2022

Chương trình đào tạo Cử nhân Công nghệ thực phẩm: Đạt chuẩn kiểm định AUN-QA năm 2022

Chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô: Đạt chuẩn kiểm định AUN-QA năm 2022

Chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ sinh học: Đạt chuẩn kiểm định AUN-QA năm 2022

bet365 soccer khácXem thêm