bet365 soccer Bấm để vào trang web chính thức

Các chương trình đào tạo gắn sao UPM

Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống: Được gắn 3 sao vào năm 2021

Chương trình đào tạo cử nhân Tài chính ngân hàng: Được gắn 4 sao vào năm 2021

Chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin: Được gắn 4 sao vào năm 2021

Chương trình đào tạo cử nhân Kế toán: Được gắn 4 sao vào năm 2021

Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh: Được gắn 4 sao vào năm 2023

Chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô: Được gắn 5 sao vào năm 2023

Chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ thực phẩm: Được gắn 5 sao vào năm 2023

Chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ sinh học: Được gắn 5 sao vào năm 2023

bet365 soccer khácXem thêm